Jak czytać raporty od agencji?

30 marca 2021 Dodane przez

Zlecasz kampanie agencji, minął pierwszy miesiąc, otrzymałeś raport z przeprowadzonych działań… ale nie do końca wiesz jak go interpretować? Śpieszymy z pomocą i rozszyfrujemy najczęściej spotykane w raportach określenia i skróty.

 

Wyświetlenia – to inaczej liczba pojawienia się reklam użytkownikom. Wyświetlenie zostanie policzone za każdym razem, gdy reklama zostanie pokazana (niezależnie, czy użytkownik widzi ją któryś raz).

 

Zasięg – to liczba osób, które zobaczyły Twoje reklamy przynajmniej raz. Zasięg różni się od liczby wyświetleń, która może zawierać wielokrotne wyświetlenia Twoich reklam przez te same osoby.

 

Kliknięcia – liczone są za każdym razem, gdy użytkownik kliknie na reklamę. Wskaźnik ten pomaga w określeniu na ile atrakcyjna jest reklama dla odbiorców.

 

CPC (cost per click) – to średni koszt kliknięcia reklamy.

 

Unikatowe kliknięcia linkuLiczba osób, które wykonały kliknięcie linka.

 

CPM (cost per mille) – oznacza średni koszt 1000 wyświetleń reklamy.

 

CTR (click-through-rate) – wskaźnik, który wyraża w procentach stosunek kliknięć do wyświetleń reklamy. Innymi słowy, pokazuje jaka część osób która zobaczyła reklamę zdecydowała się w nią kliknąć. Na CTR wpływa ogromna ilość czynników (np. branża, ustawiony cel kampanii, reklamowany produkt/usługa, sezonowość, rodzaj kreacji, treść reklamy, ustawienia grupy docelowej). By ustalić jak wysoki CTR jest satysfakcjonujący dla Ciebie, najlepiej dokonać ocenę porównawczą w podobnych warunkach.

 

CPV (cost per view) – średni koszt wyświetlenia reklamy video.

 

ROAS (return on ad spend) – wskaźnik informujący o zwrocie z konkretnej kampanii reklamowej lub reklamy. Wskaźnik ROAS liczony jest w ten sposób

ROAS = przychód z reklamy / koszt reklamy *100

lub po prostu

ROAS = przychód/koszt

W zależności od przyjętego sposobu obliczania, ROAS może być prezentowany np. jako 1000% lub tak jak na Facebooku jako liczba 10.

 

Konwersja –  działanie użytkownika, które uznajemy za cenne dla firmy, które następuje po interakcji z reklamą. Może to być zakup, wykonanie telefonu, pobranie e-booka czy zapisanie się do newslettera.

 

Aktywność dotycząca postaŁączna liczba działań podejmowanych przez użytkowników w związku z Twoimi reklamami.

 

Reakcje na post – Liczba reakcji na reklamy. Przycisk reakcji w reklamie umożliwia wyrażanie różnych odczuć w stosunku do zawartości reklamy: Lubię to!, Super, Ha ha, Wow, Przykro mi i Wrr.

 

To tylko niektóre z wskaźników, które mogą być zawarte w raporcie. Wszystko zależy od platformy reklamowej oraz celu Twojej kampanii. Niekiedy mierzenie niektórych wskaźników nie będzie potrzebne. Jeśli masz problem ze zrozumieniem jakiegoś zagadnienia lub potrzebujesz audytu kampanii Facebook Ads, Google Ads lub SEO – zgłoś się do nas!